Một khúc với hoàng hôn - Nguyễn Nhã Tiên

04.07.2019

Mơ một lần hương sắc

bỗng ngàn ngày cỏ non

sương gieo như gội tóc

nuôi cỏ biếc linh hồn

ban mai đầy mật ngọt

em bày tiệc xuân sang

Một khúc với hoàng hôn - Nguyễn Nhã Tiên

Yêu mãi một tình yêu

hát hoài một khúc hát

sông trôi từ lồng ngực

bát ngát trời thanh âm

bên cỏ hoa hạnh phúc

định mệnh rất âm thầm

giấc mơ xanh mặt đất

tưởng gì ngày phù vân

 

Chôn chặt một sinh thể

tạc tượng cuộc vuông tròn

lòng ta dầu sông cạn

còn có em đá mòn

đầu nguồn quầng ráng đỏ

tự đốt cháy hoàng hôn

 

Trên đỉnh cao im lặng

có vạn lời hồi âm

mây lam trong trời vắng

bay như những linh hồn

em ơi, loài hương sắc

đá vàng cũng hư không.

 

 NNT