Nhặt nắng - Nguyễn Nho Thùy Dương

13.05.2019

Em ngồi dưới mái hoàng hôn

nghe xa xôi gió ru hồn thi nhân

đầy vơi chi kiếp phong trần

cho thanh cao mới được phần thanh cao

Nhặt nắng - Nguyễn Nho Thùy Dương

mộng nghèo là mộng trăng sao

mộng giàu sang? biết thế nào là sang

mớ tình ai quẩy sang ngang

chợ thơ em bán mơ màng ai mua?


liêu xiêu trong tiếng chuông chùa

có người nhặt nắng cuối mùa đồng dao.

N.N.T.D