Mùa Trăng Hờn – Thơ Văn Thảnh

10.07.2013

...

Mlan bi lun nhỏ giọt – máu – nụ – cười
Xuống núm ruột hoang tình đang yêu nhau đắm đuối
Có phải thương nhau thế mà nên tội
Trăng vốn vẫn hoang tình sao gấu lên ăn trăng?

Có phải trăm mùa mlan sa lại có một mlan bi lun?
Để gõ cối chày, nong nia
Đuổi trăng
Đuổi hoang tình
Hay đuổi gấu?


..

Mùa Trăng Hờn – Thơ Văn Thảnh


Có những mùa mlan sa*
Trăng sáng dịu hiền mát xanh màu mắt cá
Có những mùa mlan bi lun**
Trăng tím tái
Đám tiết trâu ngầu ngầu giận dữ
Rồi chiêng trống, nong nia, cối chày, ki pă…
Những âm thanh hú gào hốt hoảng gọi: Yang ơi!
 
Mlan bi lun nhỏ giọt – máu – nụ – cười
Xuống núm ruột hoang tình đang yêu nhau đắm đuối
Có phải thương nhau thế mà nên tội
Trăng vốn vẫn hoang tình sao gấu lên ăn trăng?
 
Có phải trăm mùa mlan sa lại có một mlan bi lun?
Để gõ cối chày, nong nia
Đuổi trăng
Đuổi hoang tình
Hay đuổi gấu?
Sao cứ phải trăm mùa trăng vàng lẳng lơ
Lại có một mùa trăng rỏ máu?
Và khi mình đã yêu nhau trăm mùa trăng mê mải
thì sá chi một buổi trăng hờn?