Đêm của mẹ - Thơ Đặng Toán

01.05.2016

Sau giấc mơ mẹ dậy thắp hương

Không bật điện sợ làm con chói mắt

Mẹ bảo, ngày nó lên đường đánh giặc

Có biết ánh điện như thế nào đâu...

Đêm của mẹ - Thơ Đặng ToánMẩy chục năm biền biệt miền sâu

Con chỉ về trong giấc mơ thăm mẹ...

Mẹ vui rồi... Con đừng buồn như thế

Lá vàng ru lá biếc suốt canh thâu...

 

Những giấc mơ vời vợi niềm đau

Những nén hương thắp đầy lên nỗi nhớ

Mẹ cứ lầm rầm trong màn đêm lặng lẽ

Chỉ những đốm hương cháy đỏ lắng nghe...

 

Đ.T