Như vết cắt không nguôi – Thơ Hồng Hạnh

22.06.2015

không làm sao tránh được tổn thương

thôi hãy làm mềm lòng mình bằng Elton John

một phút đắm trong điệu xanh buôn buốt

không làm sao tiếp tục gắng gượng

thôi mệt mỏi thả buông hạnh phúc

đôi khi niềm vui là gánh nặng

Như vết cắt không nguôi – Thơ Hồng Hạnh


không làm sao đủ gai góc đối mặt

đành thôi

không đối mặt

 

bao nhiêu giọt nước mắt chảy trôi

vẫn chỉ nỗi yếu mềm ở lại

vẫn những thiếu hụt không gì bù đắp

 

bao nhiêu giấc mơ cỏ xanh

vẫn chỉ bạt ngàn cỏ tím

vẫn những đường gân hằn sâu thân lá

những vết cắt không nguôi

 

H.H