Nhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng

18.07.2014
...

Doi cát Hoàng Sa, Trường Sa

Chim rừng, cây rừng, gió rừng

Sóng biển, gió biển, ốc biển

Dân biển, lính biển, hương…linh biển

Bao thời đồng hành thiết tha

Bao đời đồng vọng ngân nga.

...

Nhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng


…Ta thường tới bữa quên ăn

Nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa…

 

Mấy trăm năm Hịch Tướng Sĩ

Còn đau đáu uất nghẹn

Sục sôi tim óc,

Xoáy xoay trên tóc

Ta mang bài hịch, lời giảng sang sảng của thầy

Lên biên giới Tây Nguyên, Tây Nam, Tây Bắc

Với ngàn sim tím chiều, ngàn lau trắng tóc

Ra đại dương

Mặn đắng mồ hôi, nước mắt

Mặn đỏ máu ông cha, đồng đội ta nằm

 

Doi cát Hoàng Sa, Trường Sa

Chim rừng, cây rừng, gió rừng

Sóng biển, gió biển, ốc biển

Dân biển, lính biển, hương…linh biển

Bao thời đồng hành thiết tha

Bao đời đồng vọng ngân nga.

 

Rừng của ta, biển của ta

Biên giới quê ta, biển đảo là nhà

Ta thích hát tình ca

Giặc làm bão táp phong ba

Ta nhịp quân hành hát Tiến quân ca

 

Chúng ta

Đọc Hịch Tướng Sĩ

Thấm đẫm nỗi niềm yêu nước, ghét giặc của ông cha

Đánh đuổi bọn ngông cuồng lăm le bờ cõi

Cái gọi là đường lưỡi bò là lưỡi không xương, là con đường ảo

Muôn người Việt đồng lòng:

Hội nghị Diên Hồng, sát thát khắc trên tay!

                                                           

                                                                         19 tháng 5 năm 2013

                                                                                      L.A.D