Lời ru về giọt sương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

04.08.2018

Khi thinh không nhỏ giọt buồn

đêm hạ gầy chập chờn thổn thức

từ xa xăm... nghe vỡ từng tiếng nấc

theo vườn đêm rớt đọng vườn hoang

Lời ru về giọt sương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

ngày không dưng rẽ lối sang ngang

hạt sương đậu bờ mi cỏ khóc

lời tâm sự giọt buồn tan vào đất

Một sớm mai lên hương sương trắng mơ tan...

                                            

N.N.T.D