Khúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều Maily

24.06.2020

Loài dế lạc bầy cuối vườn chuối kêu

chưa thôi

tiếng kêu tìm bạn tình, có lẽ

Khúc dân ca đầu hôm ai bỏ dở nửa chừng

Âm vang lửng lơ trong gió

Làm thức giấc mơ hoang

Khúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều Maily

Trên lưng bò còn vương mấy cọng rạ

lũ dê đã về chuồng

dường nắng  Phan Rang vừa tắt

 

Người mẹ kiên nhẫn mót những nhánh lúa sót lại cuối cùng

khi chiều đã nhuộm thẫm áo chàm

dáng người đi như nhớ

 

Anh là một vệt sáng buồn

bước vào đời em làm giông gió

 

Gác trọ Sài Gòn ai hát khúc Theimai

hồn người như mộng vỡ.

K.M
(Tạp chí Non Nước số 268)