Đàn bà – Thơ Thanh Quế

16.04.2018

Sẽ đến một ngày bị Diêm Vương trị tội
Vì trên thế gian tôi thích đàn bà.

Người giam tôi vào trong sa mạc
Chung quanh cho lính gác
Xa cách mọi người
Cơm lưng lửng bụng
Nước chưa đã khát.

Đàn bà – Thơ Thanh Quế

Sau mười năm tôi gầy rạc

Chân tay run rẩy, mắt mờ

Người thương tình cho ra

Đưa đến một lâu đài, phán bảo:

- Ngươi cần gì: ăn, uống, vui chơi...  ta cho tất

 

 

Trước Người, tôi run run đáp:

-Thưa Diêm vương, con cần đàn bà!

                                                          

T.Q