Chiều Phan Thiết – Thơ Cẩm Lệ

09.10.2018

Gió hòn Rơm căn cánh buồm nan
Khơi xa mây trời biển động
Nhìn rõ sợi mưa giữa mùa
Biển vô tư trước nỗi hờn em

Bước một mình thèm nghe tiếng sóng   
Dạt dào mũi Né hoàng hôn
Ta còn đâu sóng vỡ chiều Phan Thiết
Dấu chân ai trên cát đồi Hồng

Chiều Phan Thiết – Thơ Cẩm Lệ

Ta hỏi bể vì đâu biển mặn

Gió ngàn khơi ai kéo sợi tơ trời

Dã tràng ơi dùng dằng chân ở lại

Mây trên đầu vần vũ một cơn dông

 

Ta lại về đâu bể dâu

 Lầu ông Hoàng

                   tình yêu người thi sỹ

 Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi

 Biển bâng khuâng không niú được chân chiều.

                                                Mũi Né, Phan Thiết 8/2003

 

 C.L