Xé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

16.02.2017

Du ca chiều nay mưa bay trên đỉnh đồi

Hai con dốc

Một đứng

Một nghiêng

 Bàn chân thiêm thiếp ngủ

Xé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào

Màu nắng nhạt hơn môi

Biển chiều cong rướn

Những trảng cát ban ơn

Xô lệch những con thuyền neo cạn

Lô nhô thư mục cuộc đời

 

Gam trầm nào thả trôi bóng mây

Chiều cỏ mật

Triền dốc ấy

Nghiêng đêm?

 

Bão đổ dốc vẽ lưỡi biển ngang chân mày

Sóng ngủ không chiêm bao đổi màu đỏ thẳm

Xé bão

Không có con thuyền nào du mục biển khơi…

 

Em hát du ca cuối ghềnh mưa nặng hạt

Một đứng

Một nghiêng

Sợi tóc bay thành tia chớp

Nhập nhoạng hồi sinh…

 

N.T.A.Đ