Tuần phim Kỷ niệm 70 năm ngày Điện ảnh cách mạng Việt Nam

13.03.2023
P.V
Hội Điện ảnh thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố tổ chức triển lãm và chiếu phim chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam (15-3-1953 - 15-3-2023) tại Rạp Lê Độ từ ngày 13 đến 19-3.

Tuần phim Kỷ niệm 70 năm ngày Điện ảnh cách mạng Việt Nam

Theo đó các bộ phim sẽ được chiếu phục vụ nhân dân trong Tuần phim bao gồm: Bao giờ cho đến tháng mười, Cánh đồng hoang, Tự thú trước bình minh, Cô gái trên sông, Mối tình đầu, Mùa nước nổi, Về nơi gió cát.

Danh sách về các phim được chiếu đợt này.

Ngoài ra, Hội Điện ảnh thành phố tổ chức trưng bày, giới thiệu đến công chúng một số hình ảnh phim, tư liệu điện ảnh trước rạp chiếu Lê Độ. 

Hoạt động này mong muốn giới thiệu những tư liệu điện ảnh tới các thế hệ khán giả nhằm khơi dậy truyền thống lịch sử, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; ghi nhận và khẳng định những giá trị, thành quả cách mạng của đất nước, dân tộc ta, trong đó có nền điện ảnh Việt Nam trong suốt những năm qua, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn thành phố.