Tổng kết hoạt động nghiên cứu văn nghệ dân gian năm 2023

05.01.2024
P.V
Sáng ngày 6/01, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tổng kết hoạt động nghiên cứu văn nghệ dân gian năm 2023

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết nêu rõ, năm 2023, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng đã đoàn kết hội viên, tổ chức nhiều hoạt động chính trị quan trọng. 

NNC Đỗ Thanh Tân - Phó chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố đọc dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng thành công, tốt đẹp, đây là một trong sự kiện quan trọng của Hội, tạo không khí mới, động lực mới, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã thông qua, xứng đáng với sự quan tâm, tạo điều kiện và mong đợi của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Sau Đại hội, Hội đã tổ chức các sinh hoạt học thuật với chủ đề: “Di sản mỹ thuật dân gian trong các công trình kiến trúc và điêu khắc xứ Quảng”  “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian làng Phong Lệ” đã tạo được diễn đàn để hội viên, các nhà nghiên cứu, chuyên gia trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn, cũng như giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị đối với di sản văn hóa tại xứ Quảng trong quá trình đô thị hóa.

Ngoài ra có nhiều hội viên tham gia các tọa đàm, hội thảo góp phần mình vào công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Hội đồng Khoa học hội đã họp xét và đề nghị hỗ trợ xuất bản tác phẩm Trò chơi dân gian người lớn của các tộc người ở Việt Nam cho tác giả Trịnh Tuấn Khanh và được Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố hỗ trợ 7.000.000 đ. Xét và đề nghị hỗ trợ in tác phẩm Nghiên cứu đất Quảng cho tác giả Nguyễn Hoàng Thân và được Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố hỗ trợ 15.000.000 đ; Tổ chức họp xét chọn 3 tác phẩm dự Giải thưởng và Tặng thưởng năm 2023 và báo cáo Ban chấp hành. Hội Văn nghệ dân gian quyết định tặng thưởng giải B cho tác phẩm Trò chơi dân gian người lớn của các tộc người ở Việt Nam cho tác giả Trịnh Tuấn Khanh, tặng thưởng giải C cho tác phẩm Thương nhớ Hương vị quê hương của tác giả Ngô Văn Ban.

Nhà nghiên cứu Đinh Thị Trang - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng trao Tặng thưởng cho các Hội viên có tác phẩm xuất sắc năm 2023.

Về công tác thi đua khen thưởng, Ban Chấp hành Hội văn nghệ dân gian họp xét đề nghị Khối thi đua Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật khen thưởng cho hội viên Đinh Thị Hựu - Nguyên Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian thành phố vì đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội trong năm qua.

 Đặc biệt, năm 2023, Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng đã được chủ tịch UBND thành phố Tặng bằng khen vì đã có thành tích hoạt động văn học nghệ thuật thành phố giai đọan 2018-2023. Hội có 3 hội viên đạt giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2023; 1 hội viên được giải văn học - nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố năm 2023.

Năm 2024, hội tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, chuẩn bị tốt công tác đi điền dã sưu tầm, nghiên cứu cho hội viên; Mở lớp Tập huấn Nâng cao chất lượng công tác sưu tầm, nghiên cứu Văn hóa dân gian cho hội viên; Tổ chức Hội thảo khoa học về các vấn đề văn hóa dân gian tại thành phố Đà Nẵng; kết nạp hội viên mới...

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu: Hoàng Hương Việt, Võ Văn Hòe, Nguyễn Thành Khánh, Nguyễn Thị Trinh đã phát biểu nhiều ý kiến về các nội dung: đoàn kết hội viên, đi điền dã thực tế, nghiên cứu khoa học, phổ biến các giá trị văn hóa dân gian, gợi mở nhiều đề tài hay để Ban Chấp hành cùng với hội viên có thêm ý tưởng tổ chức triển khai hoạt động trong thời gian tới. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học - Nghệ thuật nhấn mạnh: Năm 2023, Hội Văn nghệ dân gian thành phố đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đầu tiên là tổ chức thành công Đại hội Hội Văn nghệ dân gian lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028, qua đại hội đã thực hiện được việc chuyển giao thế hệ vô cùng ngoạn mục. Thế hệ trẻ được giao trọng trách mới, đã nỗ lực tổ chức được các sinh hoạt học thuật sôi nổi, đúng hướng, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa mà ông cha để lại. Về phương hướng hoạt động năm 2024 cần tập trung và các nội dung như: Định hướng các nội dung, chủ đề cần đi sâu nghiên cứu, đồng thời tập trung nghiên cứu sự kết nối giữa văn nghệ dân gian với đời sống đương đại; Mỗi hội viên cần phát huy năng lực, đam mê của mình để nghiên cứu nhiều công trình có giá trị; Tập trung phát triển hội viên mới; Đưa văn hóa, văn nghệ dân gian vào trường học để giáo dục lớp trẻ...

Bìa tập sách "Văn hóa Xuân Giáp thìn 2024" do NXB Đà Nẵng ấn hành tháng 12/2023.

Nhân dịp này, Hội cũng tổ chức ra mắt tập sách "Văn hóa Xuân Giáp thìn 2024". Đây là tác phẩm tập hợp các nghiên cứu trong năm của hội viên trong năm 2023.