Hai kiến trúc sư Đà Nẵng được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

26.09.2020
Minh Toàn

Hai kiến trúc sư Đà Nẵng được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo thông tin của đoàn đại biểu Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng từ Hà Nội cho biết: Ngày Từ ngày 24 đến 26/9/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội, với 439 đại biểu thay mặt cho 6.300 hội viên kiến trúc sư cả nước về tham dự.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã triển khai các hoạt động tập trung vào 3 nội dung: Tổ chức, tôn vinh hoạt động kiến trúc xanh, kiến trúc thông minh, kiến trúc vì cộng đồng, hướng kiến trúc sư tham gia vào các dự án nhà ở nông thôn, vùng bão lũ...; Xây dựng các văn bản pháp luật để đổi mới môi trường kiến trúc; Xây dựng Hội vững mạnh, trở thành "mái nhà chung" đầy niềm tin cho giới kiến trúc Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ trân trọng và ghi nhận những thành tựu mà Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ việc tập hợp đội ngũ, sáng tác, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hành nghề đến nghiên cứu, lý luận, phê bình và thực hiện phản biện xã hội, hợp tác quốc tế, đặc biệt là tích cực, chủ động tham gia quá trình xây dựng và ban hành Luật Kiến trúc.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ: 2020-2025 gồm 95 đại biểu và Ban Kiểm tra gồm 7 đại biểu.

Thành phố Đà Nẵng có 2 đại biểu trúng vào Ban chấp hành và Ban Kiểm tra:

- TS.KTS Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng đạt 414 phiếu tỷ lệ 96,28%, trúng cử váo Ban Chấp hành.

- KTS Trần Phước Hoà Bình đạt 375 phiếu tỷ lệ 87,8% trúng cử vào Ban Kiểm tra.

 BCH Hội KTS Việt Nam khoá 10 đã họp lần thứ Nhất và bầu chọn ra các lãnh đạo chủ chốt và Ban Thường Vụ Hội KTS Việt Nam khoá X, kết quả cụ thể:

 Chủ tịch Hội KTS Việt Nam khoá X: KTS. Phan Đăng Sơn

 Các Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam khoá X: Đặng Kim Khôi, Nguyễn Trường Lưu, Nguyễn Thu Phong, Hoàng Thúc Hào

 Ban thường vụ Hội KTS Việt Nam khoá X: Nguyễn Quốc Thông, Doãn Minh Khôi, Nguyễn Văn Tất, Lưu Đình Khẩn, Phạm Khánh Toàn, Lã Thị Kim Ngân, Lê Quân, Phạm Thanh Tùng, Lưu Hướng Dương, Lê Văn Thương.