8 tác phẩm nhiếp ảnh được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

22.12.2015

Sáng ngày 21/12/2015, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã tiến hành họp xét đề xuất tặng giải thưởng cho Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật.

8 tác phẩm nhiếp ảnh được đề xuất tặng Giải thưởng VHNT TP Đà Nẵng lần thứ ba

Thực hiện Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 – 2014), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật gồm:
1. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng: Chủ tịch Liên hiệp Hội: Chủ tịch Hội đồng.

2. NSNA Phạm Văn Tý: Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Ủy viên

3. NSNA Lý Hoàng Long:Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Ủy viên

4. NSNA Đào Tiến Đạt: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Ủy viên

5. NSNA Ông Văn Sinh: Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố: Ủy viên


Căn cứ đề xuất của Hội đồng xét tặng giải thưởng Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố, Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố đã thẩm định và thống nhất đề xuất 8 giải thưởng gồm:

1 giải nhất:

- Tác phẩm Điêu khắc gia Olwin của NSNA Hồ Xuân Bổn

2 giải nhì:

- Tác phẩm Quà từ biển cả của NSNA Thân Nguyên

- Tác phẩm Xuất phát của NSNA Phùng Đức Dũng

3 giải 3:

- Tác phẩm Bức tranh phố Hội của NSNA Ông Văn Sinh

- Tác phẩm Em bé Cơtu của NSNA Đặng Văn Nở

- Tác phẩm Dòng sông quê của NSNA Phan Ngọc Hợi

2 giải khuyến khích:

- Tác phẩm Bà Nà xây dựng và phát triển của NSNA Lê Thọ

- Tác phẩm Bạn già của NSNA Nguyễn Công Hưng

Hội đồng xét tặng giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật sẽ trình kết quả đề xuất giải thưởng lên Hội đồng xét tặng giải thưởng của thành phố xem xét quyết định. 

Đinh Trang