Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu Văn hóa dân gian trong xã hội đương đại”

05.11.2020
Thạch Hà
Sáng 5/11/2020, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu Văn hóa dân gian trong xã hội đương đại” tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu Văn hóa dân gian trong xã hội đương đại”

Tham dự Tọa đàm có các nhà nghiên cứu (NNC), các giảng viên, các em sinh viên và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng. 

Chủ trì buổi Tọa đàm là bà Đinh Thị Hựu - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng và ông Võ Văn Hòe - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng.

Tại buổi tọa đàm các nhà nghiên cứu đã trình bày nhiều vấn đề quan trọng trong công tác điền dã, sưu tầm, định hướng nghiên cứu văn hóa dân gian ở thành phố Đà Nẵng hiện nay như: Nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu văn hóa dân gian trong xã hội đương đại của Đinh Thị Hựu; Định hướng nghiên cứu văn hóa dân gian ở thành phố Đà Nẵng hiện nay của Bùi Văn Tiếng; Có thể ta đã quên của Võ Văn Hòe; Câu chuyện "Tầng văn hóa trong khảo sát văn hóa dân gian và nhận diện bản sắc văn hóa của Võ Văn Thắng... Ngoài ra còn có các bài nghiên cứu về vấn đề ứng dụng những nghiên cứu văn nghệ dân gian vào nhà trường, văn hóa, xã hội như: Giảng dạy văn hóa dân gian trong nhà trường Trung học phổ thông của  Nguyễn Thị Diệu Trang; Điền dã trong một cộng đồng hiện đại hóa, chuyển đổi cách tiếp cận nghiên cứu văn hóa dân gian đương đại (trường hợp cộng đồng Cơ Tu tại Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) của  Nguyễn Đăng Hựu...

NNC Bùi Văn Tiếng trình bày tham luận Định hướng nghiên cứu văn hóa dân gian ở

thành phố Đà Nẵng hiện nay

NNC Võ Văn Hòe trình bày tham luận Có thể ta đã quên

Ths. Nguyễn Thị Diệu Trang trình bày tham luận Giảng dạy văn hóa dân gian trong nhà trường Trung học phổ thông

Sau khi nghe các tham luận, các nhà nghiên cứu đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như: Vấn đề sưu tầm và nghiên cứu văn hóa dân gian luôn có mối quan hệ song hành, nhưng vẫn cần tách biệt; Sưu tầm là ghi lại những cứ liệu văn hóa hiện tại để bóc tách và so sánh chúng với quá khứ để thấy được sự khúc xạ, sự biến đổi, từ đó có định hướng lưu giữ và phát triển; Cần kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu và tiếp cận; Cần có sự kết hợp với các trường trung học, đại học để xây dựng chương trình cho học sinh được tiếp cận nhiều hơn với văn hóa dân gian...

NNC Hoàng Hương Việt phát biểu trao đổi về vấn đề sưu tầm văn học dân gian

NNC Võ Văn Thắng trao đổi về hướng tiếp cận nghiên cứu văn hóa dân gian hiện nay

Đây là một trong những chương trình hoạt động của Hội Văn nghệ dân gian năm 2020 góp phần nâng cao năng lực sưu tầm, nghiên cứu cho hội viên.

T.H