Gặp mặt tưởng niệm nhà thơ Thu Bồn

08.08.2013

Sáng ngày 8/8/2013, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp Chi nhánh Nhà xuất bản Hội Nhà văn tại Đà Nẵng tổ chức gặp mặt tưởng niệm và tọa đàm về cuộc đời và tác phẩm của Nhà thơ Thu Bồn.

Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa là đồng chí, đồng nghiệp, bạn hữu của nhà thơ Thu Bồn cùng các hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng đã đến dự.

Gặp mặt  tưởng niệm nhà thơ Thu Bồn

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố và nhà văn Thái Bá Lợi, Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Hội Nhà văn tại Đà Nẵng chủ trì buổi tọa đàm.

 

Tại buổi lễ, nhà thơ Thanh Quế, nhà thơ Bùi Công Minh, nhà văn Thái Bá Lợi, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Hương Việt, nhà thơ Nguyễn Kim Huy, nhà thơ Lê Anh Dũng, nhà văn Trần Kỳ Trung cùng nhiều hội viên Hội nhà văn thành phố đã phát biểu trao đổi về cuộc đời, tác phẩm và những kỷ niệm về nhà thơ Thu Bồn với tình cảm trân trọng, chân tình.

 

Buổi gặp mặt vừa là sinh hoạt chuyên đề vừa là nén hương tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Thu Bồn, cũng là tình cảm của văn nghệ sĩ Đà Nẵng đối với người con ưu tú của quê hương đất Quảng - một người sống hết mình, làm việc hết mình, sáng tạo hết mình và có nhiều đóng góp cho văn học và cho cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

 

Mai Tâm