NSNA Hồ Xuân Bổn, NSNA Ông Văn Sinh đoạt Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc 2011

21.12.2011
Hội NSNA Việt Nam vừa công bố Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc 2011. Có 45 NSNA của 24 Chi hội NSNA Việt Nam trong cả nước được trao tặng giải thưởng, gồm 01 giải VAPA, 10 giải A, 15 giải B và 19 giải C, trong đó có một số tỉnh, thành phố đoạt nhiều giải A như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội .

NSNA Hồ Xuân Bổn, NSNA Ông Văn Sinh đoạt Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc 2011

 Các tác phẩm được trao giải thưởng là những tác phẩm từng đạt giải tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật khu vực, Trung ương và quốc tế trong năm 2011 được Hội đồng nghệ thuật Hội NSNA Việt Nam xét chọn.

Chi hội NSNA Việt Nam tại Đà Nẵng có 02 NSNA đoạt giải A: NSNA Hồ Xuân Bổn với tác phẩm Điêu khắc gia Olvin và NSNA Ông Văn Sinh với tác phẩm Bức tranh phố Hội.

Hoài An