Hội nghị tổng kết Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng năm 2012

16.01.2013

            Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012

Hội nghị tổng kết Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng năm 2012

và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013, khen thưởng thi đua, trao Giải thưởng của Liên hiệp Hội và Tặng thưởng của các Hội chuyên ngành năm 2012 vào sáng ngày 15/01/2013.

Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động năm 2012 của Liên hiệp Hội đã nêu rõ sự chuyển biến và khởi sắc của Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành trên các mặt tổ chức thâm nhập thực tế, sáng tác, giao lưu, tham gia trại sáng tác và các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, giới thiệu tác giả-tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, phát triển hội viên đồng thời chỉ ra những hạn chế về số lượng tác phẩm có chất lượng chưa nhiều, tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ chưa được phát huy đúng mức, hoạt động giữa các Hội chuyên  ngành  không  đồng  đều, thiếu sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành là đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu có những tác phẩm, công trình có chất lượng tốt góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần thứ VI và các ngày lễ lớn của đất nước.

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo và thống nhất với sự đánh giá tình hình hoạt động năm 2012 cùng những nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện trong năm 2013 của Liên hiệp Hội.

Tại hội nghị này, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã khen  thưởng  cho  11  tập thể và 16 cá nhân đạt danh hiệu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và trao Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội cho 07 tác phẩm văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian tiêu biểu trong năm 2012 theo đề xuất bình chọn của các Hội chuyên ngành.

Các Hội chuyên ngành đã trao 36 Tặng thưởng văn học nghệ thuật cho các tác phẩm và cá nhân văn nghệ sĩ có đóng góp tích cực cho hoạt động của các hội trong năm qua.

Lễ trao Giải thưởng và Tặng thưởng văn học nghệ thuật năm 2012 được tổ chức nghiêm túc và trang trọng, là sự ghi nhận và biểu dương thành tích sáng tác văn học nghệ thuật đồng thời động viên văn nghệ sĩ tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo để có tác phẩm đạt chất lượng tốt, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật thành phố.

 

Văn Như