Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh An Giang

31.05.2018


Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh An Giang gồm 15 thành viên do nhà thơ Lê Thị Thanh My, Phó chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng nhân chuyến thực tế sáng tác tại nhà sáng tác Đà Nẵng vào chiều ngày 31/5/2018.

Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh An GiangBan lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Trụ sở Liên hiệp Hội.

Trên tinh thần thân ái và hợp tác, lãnh đạo hai Hội đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của hai địa phương; trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng tạp chí và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà Nẵng và An Giang nhằm học tập kinh nghiệm sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn.

  

NSNA Ông Văn Sinh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt. Nhà thơ Lê Thị Thanh My, Phó chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh An Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh An Giang đã tặng quà lưu niệm cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng nhân buổi gặp mặt và làm việc của hai Hội.

 

 

Đinh Trang