Đại hội Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

09.10.2018


Đại hội Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố chính thức diễn ra vào sáng ngày 9/10/2018 tại Hội trường Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. 

Đại hội Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đến dự có NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, NSNA Phạm Văn Tý - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, NSNA Đào Tiến Đạt - Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Phụ trách miền Trung, Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, ông Lê Hoàng Phúc - Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng thành phố, Ban Thường vụ Liên Hiệp Hội, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan trong thành phố, đại diện Ban chấp hành 8 Hội chuyên ngành Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 50 hội viên trên tổng số 57 hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã tham dự Đại hội.

 

Đại hội đã nghe trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành, các tham luận đề cập đến những vấn đề đáng quan tâm trong hoạt động nhiếp ảnh ở Đà Nẵng và thảo luận đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo để khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đưa hoạt động nhiếp ảnh thành phố lên một bước phát triển mới.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội và đại diện lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu chào mừng đại hội, biểu dương những đóng góp của Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật đối với hoạt động nhiếp ảnh Đà Nẵng và cả nước thời gian qua và mong muốn Hội tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 5 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.


Ban Chấp hành

1/ NSNA Thân Nguyên         : Chủ tịch

2/ NSNA Huỳnh Anh            : Phó Chủ tịch     

3/ NSNA Quảng Bá Hải        : Uỷ viên

4/ NSNA Nguyễn Quang       : Ủy viên

5/ NSNA Huỳnh Văn Truyền  : Ủy viên


Ban Kiểm tra

1/ NSNA Nguyễn Quang        : Trưởng ban

2/ NSNA Lê Phước Thạnh      : Uỷ viên

3/ NSNA Nguyễn Văn Thành  : Uỷ viên

NSNA Thân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu nhận nhiệm vụ và xác định trách nhiệm lãnh đạo hội viên thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã thông qua với những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 để xứng đáng với sự quan tâm, tạo điều kiện và mong đợi của lãnh đạo và công chúng yêu thích nhiếp ảnh của thành phố.

1/ Về tổ chức Hội: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đại hội cũng như Điều lệ hoạt động của Hội đến toàn thể hội viên. Duy trì nền nếp sinh hoạt Hội, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Hội đồng nghệ thuật để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Nâng cao trình độ hội viên, phát triển hội viên trẻ, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 kết nạp thêm 10 đến 15 hội viên mới và giới thiệu kết nạp từ 3 đến 5 hội viên vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

 2/ Về hoạt động phong trào: Tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên có nhiều tác phẩm tốt tham gia các cuộc thi khu vực, quốc gia, quốc tế. Phối hợp với các cơ quan của thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức giới thiệu, trưng bày triển lãm, tổ chức thi ảnh nghệ thuật, ảnh chuyên đề. Chú trọng đến công tác xã hội hóa, công tác phối hợp để tổ chức được nhiều hoạt động về nhiếp ảnh, phổ biến tác phẩm, thúc đẩy hoạt động phong trào sôi nổi hơn.

 3/ Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên: Phối hợp với các ban chuyên môn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ như: công tác thẩm định ảnh, xử lí ảnh hậu kỳ, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác để có tác phẩm tốt tham gia các cuộc thi khu vực, quốc gia, quốc tế, cập nhật những thông tin mới về nhiếp ảnh trong nước và thế giới giúp hội viên trong hoạt động sáng tạo của mình. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng nhiếp ảnh trẻ trong các câu lạc bộ, đồng thời tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác, nhiều cuộc trưng bày triển lãm, giới thiệu tác phẩm để lực lượng nhiếp ảnh trẻ có điều kiện tiếp cận với thực tế cuộc sống, học hỏi kinh nghiệm của nghệ sĩ đi trước, qua đó phấn đấu vào Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

               

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

NSNA Ông Văn Sinh - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2013 - 2018 đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

 

NSNA Thân Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2013 - 2018 trình bày
dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
.

 

NSNA Đặng Văn Nở đọc tham luận tại Đại hội.

 

NSNA Lê Hải đọc tham luận tại Đại hội.

 

NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu.

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ  tịch Liên hiệp Hội phát biểu.

 

Ông Lê Hoàng Phúc - Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng thành phố đọc quyết định khen thưởng.

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen cho
Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố và NSNA Ông Văn Sinh - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ  2013 - 2018.

 

Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ  2018- 2023 ra mắt Đại hội.

 

NSNA Thân Nguyên - Đại diện Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ  2018- 2023 
tặng hoa cho các ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ  2013 - 2018 không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

 

NSNA Thân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 phát biểu bế mạc Đại hội.

 

Đinh Trang