Thông báo tổ chức “Festival Mỹ thuật trẻ” năm 2022

09.02.2022
Văn Anh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông báo số 1, ngày 20 tháng 01 năm 2022 về việc Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022. Theo đó, “Festival Mỹ thuật trẻ” từ năm 2022 sẽ định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần. Với mục đích tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông báo tổ chức “Festival Mỹ thuật trẻ” năm 2022

Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các nghệ sĩ trẻ hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật. Tạo điều kiện giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, công bố, phổ biến tác phẩm và phản ánh trung thực quá trình lao động nghệ thuật, thể hiện cách nhìn riêng về đời sống đương đại, quan điểm sáng tác của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật Việt Nam, thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa.

 

“Festival Mỹ thuật trẻ” là sân chơi dành cho các đối tượng là nghệ sĩ (họa sĩ, nhà điêu khắc…) từ 18 đến 35 tuổi là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Đề tài được sáng tác tự do, khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội và có tính thẩm mỹ cao. Không tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động chiến tranh, bạo lực, gây thù hận giữa các dân tộc; truyền bá tư tưởng phá hoại thuần phong mỹ tục; hủy hoại môi trường. Không vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Theo quy định các tác phẩm gửi tham dự “Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022” là tác phẩm chưa gửi tham gia các sự kiện mỹ thuật có quy mô toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức. Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn tác phẩm qua 2 Vòng: Vòng 1 gửi ảnh màu chụp tác phẩm tham gia tuyển chọn; Vòng 2 sau khi có kết quả chọn tại Vòng 1. Ban Tổ chức sẽ thông báo đến tác giả có tác phẩm được chọn qua Vòng 1 gửi tác phẩm đến địa điểm tập kết để Hội đồng nghệ thuật xem xét, chấm giải thưởng và triển lãm.

Thời gian và địa chỉ nhận ảnh chụp tác phẩm và file mềm tác phẩm: Ban Tổ chức sẽ có thông tin cụ thể tại Thông báo số 2.

Thông tin liên hệ: Phòng mỹ thuật - ĐT: 0437347460

Email: phongmythuatcmt@gmail.com

Đ/c Bùi Đình Hải - DĐ: 0914095563

Đ/c Vương Duy Kiên - DĐ: 0975851861.