Thể lệ Giải Búa liềm vàng

12.08.2019

Thể lệ Giải Búa liềm vàng

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) do Bộ Văn hóa- Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép. Thành phố chỉ Xét chọn, trao giải các tác phẩm tham gia dự thi, nhằm tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng để trao giải và gửi tham gia dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về công tác xây dựng Đảng.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; từ đó, tạo động lực thúc đẩy việc tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả có tác phẩm báo chí tiêu biểu và tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng xét chọn, kinh phí và cách thức tổ chức xét chọn tác phẩm.

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..). Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải Búa liềm vàng để tham dự.

2. Tác giả gửi tác phẩm tham dự không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Tiêu chí xét chọn, trao giải

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được xét chọn, trao giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,..) kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 15/10/2019.

b) Tác phẩm được xét chọn, trao giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương vẫn được quyền tham dự nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng. Không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao thưởng:

- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện…

e) Tác phẩm được xét chọn, trao giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…).

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

a) Báo in

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử

Tác phẩm tham dự xét chọn phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.

đ) Ảnh báo chí

Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

Điều 6. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

1. Cơ cấu giải

a) Đối với tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong 05 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí) với số lượng 01 giải Đặc biệt, 02 Giải A, 03 Giải B, 05 Giải C và 10 Giải Khuyến khích.

 

b) Đối với tập thể: Giải thưởng được Hội đồng xét chọn, trao giải trao cho các tập thể có nhiều tác phẩm được xét chọn tham gia Giải Búa liềm vàng toàn quốc, theo 3 mức A, B, C.

2. Hình thức khen thưởng

Tặng Giấy chứng nhận của Hội đồng xét chọn, trao giải và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ.

3. Tiền thưởng

Hội đồng xét chọn, trao giải sẽ chấm và trao giải thưởng:

a) Đối với tác phẩm: Trao cho các tác phẩm xuất sắc của thành phố với số lượng: 01 giải Đặc biệt, 02 giải A, 03 giải B, 05 giải C, 10 giải Khuyến khích.

b) Đối với tập thể: Trao cho các tập thể có nhiều tác phẩm được xét chọn tham gia Giải Búa liềm vàng toàn quốc: 01 giải A, 02 giải B.

Giá trị giải thưởng sẽ được thông báo cụ thể trước khi chấm, xét chọn tác phẩm trao giải 10 ngày trên cơ sở căn cứ vào nguồn kinh phí huy động được từ tài trợ và xã hội hóa.

Ngoài ra, khi các tác phẩm gửi dự thi Giải Búa liềm vàng toàn quốc nếu có giải thưởng, thành phố sẽ thưởng thêm 50% giá trị giải thưởng của Trung ương.

Điều 7. Hội đồng xét chọn, trao giải

1. Hội đồng xét chọn, trao giải hằng năm do Ban Tổ chức Thành ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm giải, Ban Thư ký và các bộ phận giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến giải.

2. Hội đồng xét chọn, trao giải được sử dụng con dấu của Ban Tổ chức Thành ủy trong quá trình hoạt động.

3. Hội đồng xét chọn, trao giải được quyền sử dụng các tác phẩm được trao giải để phục vụ công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Điều 8. Cơ quan Thường trực của Hội đồng xét chọn, trao giải

Cơ quan Thường trực là Báo Đà Nẵng, có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ xét chọn, trao giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

2. Đầu mối nhận các tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.

3. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của Hội đồng xét chọn, trao giải và Hội đồng chấm giải.

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình xét tác phẩm đoạt giải, Lễ công bố và trao giải. Tổ chức quản lý nguồn tài trợ theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao giải.

Điều 9. Hội đồng chấm giải

1. Hội đồng chấm giải bao gồm Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo do Chủ tịch Hội đồng xét chọn, trao giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực (Báo Đà Nẵng).

2. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải gồm có Ban Thư ký và Tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng xét chọn, trao giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực.

3. Hội đồng chấm giải xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của giải và Luật Báo chí.

Điều 10. Quy trình xét chọn, công bố và trao Giải

1. Sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự xét chọn, trao giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá (tiến hành từ 20/10/2019 đến 25/10/2019) để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo

Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất (tiến hành từ 30/10/2019 đến 05/11/2019) trình Hội đồng xét chọn, trao giải để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C, Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí và không nhất thiết phải đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng.

3. Công bố và trao Giải

Lễ công bố và trao giải được tổ chức hằng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2.

Điều 11. Kinh phí

1. Kinh phí tổ chức xét chọn, trao giải do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

2. Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình vận hành chấm xét, tôn vinh và trao giải thưởng hằng năm.

3. Báo Đà Nẵng - cơ quan Thường trực là đơn vị trực tiếp quản lý và đề xuất với Hội đồng xét chọn, trao giải về giá trị giải thưởng, kinh phí phục vụ công tác hoạt động, tổ chức giải theo các quy định hiện hành.

4. Riêng kinh phí thưởng thêm 50% giá trị giải thưởng của Trung ương cho các tập thể/cá nhân đạt Giải Búa liềm vàng toàn quốc, được cấp từ nguồn kinh phí khen thưởng của Thành ủy (theo Công văn số 1489-CV/TU ngày 21/8/2017 của Thường trực Thành ủy, mức thưởng thêm ngang bằng với mức thưởng thêm các giải báo chí khác do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND, ngày 11/6/2013).

Điều 12: Lập Hồ sơ tham dự xét chọn, trao giải

1.Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ e-mail.

2. Về tác phẩm

- Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn…của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng khác tiếng Việt phải có bản dịch ra tiếng Việt.

+ Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng khác tiếng Việt phải có bản dịch ra tiếng Việt.

+ Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng khác tiếng Việt phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

+ Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng khác tiếng Việt phải dịch sang tiếng Việt.

- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức xét chọn Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

+ Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến 15/10/2019.

+ Thời gian nhận hồ sơ xét chọn: Được tính từ ngày ký ban hành kế hoạch này đến hạn cuối cùng là ngày 17/10/2019 (theo dấu bưu điện).

+ Nơi nhận hồ sơ xét chọn: Cơ quan Báo Đà Nẵng, số 06 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3.812.341

Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự xét chọn, trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Hội đồng xét chọn, trao giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan Thường trực của Hội đồng xét chọn, trao giải. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng xét chọn, trao giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí tham dự nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Hội đồng xét chọn, trao giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

T.T