Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão 2023

06.01.2023
P.V
Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa ban hành công văn gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão 2023

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao triển khai hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và truyền thống văn hóa của dân tộc.

Trong đó, ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ các địa bàn xa trung tâm thành phố và chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo, đài thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động trong dịp Tết Quý Mão năm 2023; tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình “Mừng Xuân -Mừng Đảng”, ca ngợi đất nước, con người Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố chủ động hướng dẫn các hội chuyên ngành tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Xuân - Mừng Đảng”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Ngoài ra, Ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cấp ủy tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.