Thông báo một số thay đổi về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 25 năm 2020

09.07.2020

Thông báo một số thay đổi về Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V lần thứ 25 năm 2020

Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam thông báo đến các Hội mỹ thuật các tỉnh khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) một số thay đổi về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) lần thứ 25 năm 2020 trong tình hình mới.
Do thực tế địa điểm trưng bày của Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V ((Nam miền Trung và Tây Nguyên) tại Trung tâm thể thao tỉnh Gia LAi - số 11 Trần Hưng Đạo, tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội Mỹ thuật Việt Nam xin thông báo đến Hội VHNT, chi hội MTVN các tỉnh, thành: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi, anh chị em Hội viên và Nghệ sĩ tạo hình trong khu vực về một số thay đổi thời gian tổ chức Triển lãm như sau:


Thời gian và địa điểm Hội Văn học Nghệ thuật nhận và chuyển tác phẩm đến Triển lãm: Từ ngày 05/8 đến ngày 7/8/2020 tại Trung tâm Thể thao tỉnh Gia Lai (Người nhận tá phẩm: đ/c Trần Mạnh Đức - đt: 0979680979).
Thời gian giàn dựng: Từ ngày 7/8 đến 9/8/2020.
Thời gian Hội đồng chấm giải: Ngày 20/8/2020.

Hội Mỹ thuật Việt Nam trân trọng thông báo đến các Hội Văn học Nghệ thuật các Tỉnh, Thành: Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam và Quảng Ngãi; Các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tác giả chưa Hội viên được biết. Trân trọng đề nghị các Hội Văn học Nghệ thuật, các Chi hội MTVN Tỉnh, Thành, các Hội viên và các tác giả phổ biến rộng rãi đến các Nghệ sĩ Tạo hình để có nhiều tác phẩm tốt tham gia Triển lãm, góp phần vào thành công của Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 25 năm 2020.

P.V