Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng viết văn khóa IX năm 2015

26.03.2015

Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng viết văn khóa IX năm 2015

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015, hướng tới Đại hội nhà văn Việt Nam lần thứ IX, Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du - Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Viết văn Khóa IX.

Đối tượng tham gia: Những nhà văn mới được kết nạp trong năm 2014 và các năm gần đây, những tác giả đã có đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội VHNT các tỉnh, thành phố và những cây bút sáng tác tự do trong cả nước.

Thời gian:  2 tuần trong tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Tại Hà Nội

Nội dung bồi dưỡng:

- Nâng cao trình độ về lý luận và lịch sử văn học

- Trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng sáng tác văn học

Các nội dung trên sẽ được tiến hành với sự hướng dẫn của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học có uy tín.

Hồ sơ xin học gồm:

Bảng đăng ký xin học (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch cá nhân (có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc địa phương nơi cư trú). Những người sáng tác tự do phải có 1 nhà văn hoặc nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn giới thiệu.

- Những người sáng tác thơ gửi kèm 5 bài thơ.

- Những người sáng tác văn gửi kèm 3 truyện ngắn, 3 bài lý luận phê bình hoặc 1 chương tiểu thuyết.

- Các tác phẩm có thể đã in ở Trung ương và địa phương hoặc chưa in.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 1/3 đến 5/5 năm 2015

Địa chỉ nộp hồ sơ và liên lạc: Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du.

Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39447743; 0912085837;  0977161692.

Emaill:vudam66@yahoo.com

 

                                    Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du

                                                Nhà văn PGS-TS Phan Trọng Thưởng

 

 

Mẫu đơn đăng ký:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

Ngày....  tháng ……. năm 2015

 

BẢN ĐĂNG KÝ

Dự lớp Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du khóa IX

Năm 2015 tại Hà Nội

 

  1. Họ và tên:……..............................    Bút danh:..................................
  2. Năm sinh:........................................  Trình độ học vấn:....................
  3. Đơn vị công tác:………………………………………….................
  4. Nghề nghiệp:…………………………………………………………
  5. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………..

Điện thoại: DĐ:………… Máy bàn:…………Email:...................….

  1. Hội viên Hội:…………………………………………………………
  2. Chuyên nghành: (Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình…): …...……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Tác phẩm đã xuất bản (photo một số tác phẩm gửi về Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Ban tổ chức xem xét, cho tôi vào học lớp Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du khóa IX tại Hà Nội.

Được dự lớp học, tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành qui chế và nội qui của khóa học do Ban tổ chức đề ra. Tích cực học tập, nghe giảng và ghi chép đầy đủ để trau dồi kiến thức góp phần bổ sung cho năng lực sáng tác và công tác chuyên môn.

                    XÁC NHẬN                                                                                            NGƯỜI ĐĂNG KÝ

   (Của cơ quan, đơn vị hoặc Hội VNHT,

Hay chi hội Nhà văn Việt Nam tại địa phương)