Thể lệ cuộc thi sáng tác Văn Bia “Chiến thắng Đồng Xoài”

29.06.2015

Thể lệ cuộc thi sáng tác Văn Bia “Chiến thắng Đồng Xoài”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Xoài (09/6/1965 – 09/06/2015) công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di   tích lịch sử Quốc gia: Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài (Quyết định số 4103/ QĐ- BVHTTDL, ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc xếp hạng di tích quốc gia). Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Văn bia “Chiến thắng Đồng Xoài ” như sau:


I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyến chọn những bài Văn bia hay nhất viết về “Chiến thắng Đồng Xoài ” (09/6/1965) đề xây dựng Văn bia trong khu Di tích lịch sử quốc gia: Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài.

- Nhằm khắc họa sâu sắc ý nghĩa lịch sử và tinh thần chiến đấu kiên cường, quả cảm của quân và dân Đồng Xoài trong kháng chiến chống Mỹ; tôn vinh, tri ân đồng bào, chiến sĩ Trung đoàn II anh hùng, đã có công lao to lớn trong đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như xây dựng và phát triển thị xã Đồng Xoài trở thành thành phố văn minh hiện đại trong tương lai.

II - NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung Văn bia:

Thể hiện quá trình chiến đấu kiên cường của cán bộ chiến sỹ Trung đoàn II, quân giải phóng Miền nam cùng với quân và dân Đồng Xoài trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Ghi dấu những hy sinh, gian khổ và thắng lợi vẻ vang trong trận chiến “Đồng Xoài rực lửa” ngày 09/6/1965. Khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng bất khuất, quật cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Đồng Xoài trong cách mạng giải phóng dân tộc; lòng khát khao mãnh liệt cho độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Ghi nhận những tấm gương tiêu biểu của chỉ huy, chiến sỹ trung đoàn II anh hùng và của quân, dân Đồng Xoài trong trận chiến lịch sử làm nên “Chiến thắng Đồng Xoài” năm 1965.

2. Hình thức Văn bia:

- Văn phong đảm bảo tính trang trọng, trong sáng, đĩnh đạc, cô đúc, trầm hùng, đầy dữ liệu lịch sử, văn hóa theo thể loại văn xuôi có nhịp điệu hoặc biền ngẫu; thể hiện được cảm xúc hào hùng, bi tráng, đi vào lòng người, dễ thuộc, dễ nhớ. Có thể sáng tác theo phong cách cách tân nhưng phải đảm bảo niêm luật.

-   Bài dự thi được giới hạn có số lượng chữ không quá 500 từ, trình bày trên giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Ưu tiên lựa chọn những bài có số chữ thể hiện được giá trị lịch sử, tâm linh và phản ánh đầy đủ nội dung yêu cầu.

II - ĐỐI TƯỢNG VÀ THI GIAN:

1. Đối tưọng dự thi:

Tất cả công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, tuổi tác, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp. Mỗi người có thế gởi nhiều bài dự thi (chỉ được nhận một giải cao nhất).

2. Thời gian tố chức cuộc thi:

- Phát động cuộc thi vào dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Xoài, ngày 09 tháng 6 năm 2015.

- Nhận bài dự thi đến 26 tháng 12 năm 2015 (tính theơ-dấu Bưu điện in trên bì thư).

- Hoàn thành việc tổ chức hội thảo tuyển chọn và công bố kết quả vào tháng 6 năm 2016.

- Địa chỉ nhận bài dự thi: Ban Tuyên Giáo thị ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3879860; 0651.3866339. (Số 1379, Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

III - THỂ LỆ VÀ GIẢI THƯỞNG:

1. Thể lệ:

- Bài viết tham gia dự thi là tác phẩm mới, chưa dự thi các cuộc thi khác, chưa đăns tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và ấn phẩm văn hóa nào. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền trước Ban Tổ chức cuộc thi và pháp luật.
- Tất cả các bài văn bia dự thi không hoàn trả lại tác giả. Ban tố chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải trong việc in ấn và phát hành.

- Các thành viên Hội đồng giám khảo cuộc thi không được dự thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi có quyền thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm (giấy chứng nhận, giải thưởng) khi có vi phạm bản quyền tác giả.

- Bài dự thi cần ghi rõ:

+ Họ tên (kể cả bút danh nếu có) của tác giả

+ Nghề nghiệp;

+ Địa chỉ liên lạc: Ghi rõ địa chỉ trong bài dự thi và trên bao thư (số điện thoại, địa chỉ Email).

2. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất: trị giá 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

- 04 giải khuyến khích: Mồi giải trị giá 5.000.000 đồng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tuyên giáo Thị ủy:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng chấm, tuyển chọn Văn bia; tổ chức các hội thảo để lấy ý kiên góp ý về nội dung, hình thức Văn bia; tổ chức tham quan thực tế tại Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài cho các đối tượng tham gia dự thi nghiên cứu, hình thành cảm xúc viết Văn bia (nếu có yêu cầu); thành lập tổ giúp việc để giúp Ban Thường vụ Thị ủy phát động và tổ chức cuộc thi viết Văn bia đến các đối tượng quan tâm.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Lễ phát động và Lễ tổng kết cuộc thi.

- Dự trù kinh phí các hoạt động liên quan đến tổ chức cuộc thi sáng tác Văn bia “Chiến thắng Đồng Xoài”.

2. Ủy ban nhân dân Thị xã:

- Bố trí kinh phí để việc tổ chức cuộc thi đảm bảo tính trang trọng, ý nghĩa.Chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn: đăng tin, tuyên truyền, phổ biến cuộc thi sáng tác Văn bia trên các phương tiện thông tin đại chúng trong toàn quốc và đăng trên Website của thị xã Đồng Xoài; liên hệ các Hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành phố để Ban Thường vụ Thị ủy gửi thư mời tham gia viết Văn bia đến các văn sỹ, nghệ sỹ, nhà sử học, những người có tâm huyết với Đảng bộ và nhân dân Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước.