Giao lưu văn học nghệ thuật với thế giới là nhiệm vụ trọng tâm

15.01.2021
Minh Thu
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ từ khi thành lập, Đảng ta luôn tin tưởng, coi trọng, chăm lo và tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trước dân tộc và đất nước.

Giao lưu văn học nghệ thuật với thế giới là nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc khoá X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội có sự tham dự của 261 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sỹ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật cả nước.

Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung đánh giá, phân tích tình hình hoạt động của các hội và Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và hoạt động; đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn; góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ sáng tạo.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và cảm ơn những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sỹ.

Với vị trí, vai trò là lĩnh vực rất quan trọng, nhạy cảm và tinh tế, văn hoá, văn học và nghệ thuật đã hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, khí phách của biết bao thế hệ người Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động, tạo mở những không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sỹ. Hầu hết các ngành, lĩnh vực nghệ thuật đều có những tác phẩm chất lượng tốt, có giá trị, tiếp tục khơi thông mạnh mẽ dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với dân tộc, phản ánh chân thực cuộc sống, phần nào đáp ứng được nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân. Các phương tiện, phương thức sản xuất, trình diễn, sử dụng, truyền bá sản phẩm văn học, nghệ thuật cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng hiện đại, góp phần đưa văn học, nghệ thuật đến nhanh hơn, gần hơn với người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn tin tưởng, coi trọng, chăm lo và tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trước dân tộc và đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Nhà nước luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật. Các chủ trương, đường lối của Đảng về văn học, nghệ thuật đã được kịp thời thể chế hoá thành hệ thống pháp luật, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật phát triển, như: Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản...

“Nhìn lại 5 năm qua, chúng ta vui mừng, tự hào với những kết quả đạt được, nhưng với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, so với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, sự kỳ vọng của nhân dân thì nền văn học, nghệ thuật Việt Nam vẫn còn một số hạn chế mà tới đây cần phải được tập trung khắc phục với quyết tâm cao nhất,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Bà nhấn mạnh rằng tương lai của nền văn học, nghệ thuật nước nhà đặt trên vai của các thế hệ văn nghệ sỹ, trong đó có thế hệ trẻ.

“Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động giao lưu, quảng bá các giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa văn học, nghệ thuật thế giới vào Việt Nam cũng cần được xem là một trọng tâm ưu tiên trong nhiệm kỳ mới,” Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh Liên hiệp phải thực sự trở thành tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung ấm áp, thân tình của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước; tổ chức Hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sỹ gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp tài năng và sức lao động của mình, để tăng thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khoá IX và phương hướng nhiệm kỳ khoá X. Đặc biệt, thông qua kết quả hiệp thương Đại hội đã bầu và ra mắt 27 vị Đoàn Chủ tịch khoá X (nhiệm kỳ 2020-2025), trong đó có 5 Phó Chủ tịch. Cụ thể, 2 Phó Chủ tịch chuyên trách là Vương Duy Biên và Đoàn Thanh Nô; 3 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là Nông Quốc Bình, Trần Quốc Chiêm và Đỗ Hồng Quân. Chức danh Chủ tịch sẽ được bầu sau./.

(vietnamplus.vn)