Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng”

06.09.2023
P.V
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng, để lựa chọn dựng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng”

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu.

Yêu cầu quy mô tượng đài có chiều cao 36m; chất liệu xây dựng tượng đài bằng chất liệu đồng. Vị trí xây dựng tượng đài được đặt trên đỉnh núi Gai, theo Quyết định số 4139/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng văn hóa lịch sử của quần thể di tích Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Khu vực đặt tượng đài Bà Triệu trên đỉnh núi Gai thuộc khu di tích Đền thờ Bà Triệu, có quy mô diện tích khoảng 1,40 ha; việc xây dựng tượng đài nhằm tạo điểm nhấn của khu di tích, thêm không gian văn hóa, giáo dục, thẩm mỹ cao để phục vụ Nhân dân và du khách.

*Nội dung của Tượng đài phải thể hiện được hình tượng tiêu biểu với ý chí quật cường của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh - Bà Triệu trong bối cảnh đất nước bị xâm lược, đô hộ. Bằng tác phẩm điêu khắc, tập trung diễn tả hình tượng người Nữ anh hùng dân tộc cưỡi voi xông trận đánh đuổi quân Ngô với tư thế hiên ngang, oai phong lẫm liệt, thể hiện khí phách oai hùng, hoài bão lớn lao nhưng vẫn gần gũi với Nhân dân, với hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

*Về đối tượng và điều kiện tham dự Cuộc thi, gồm: (1) Tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả trong nước có khả năng sáng tác tượng đài; thành viên Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng nghệ thuật và Tổ Thư ký không được tham dự cuộc thi. (2) Tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả có thể liên danh với tổ chức, cá nhân khác để hội đủ điều kiện. Trong trường hợp này cần có một tổ chức hoặc cá nhân, nhóm tác giả chịu trách nhiệm chính. Mỗi tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chỉ được tham gia vào một liên danh; biên bản thỏa thuận liên danh được gửi đến Ban tổ chức. Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm.

*Về yêu cầu đối với tác phẩm: (1) Mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng là mẫu tượng toàn thân, gắn với hình tượng voi chiến, là tác phẩm mỹ thuật có chất liệu bền vững, là công trình có tính thẩm mỹ cao và khả thi trong quá trình xây dựng; tác phẩm phải thể hiện được chân thực khí phách, thần thái, tư tưởng của vị Nữ anh hùng trong bối cảnh, thời điểm lịch sử của dân tộc; mẫu phác thảo tượng đài phải phù hợp, cân đối hài hòa với cảnh quan khu vực. (2) Sản phẩm dự thi không vi phạm các quy định Luật sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan (nếu có).

*Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm: (1) Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (theo mẫu tại Đề án, Thể lệ cuộc thi); (2) Mẫu phác thảo tượng đài bước một có chiều cao 70cm trở lên; (3) Thuyết minh ý tưởng nghệ thuật của tác phẩm; (4) Bản vẽ phối cảnh tượng đài (in mầu), bản thiết kế cơ sở quy hoạch tổng thể; (5) Thỏa thuận liên danh nếu có (theo mẫu tại Thể lệ cuộc thi); (6) Tài liệu chứng minh về quyền hành nghề và chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức nếu có (theo mẫu kèm theo Thể lệ cuộc thi); (7) 01 USB hoặc đĩa CD ghi phương án thiết kế/bản vẽ ở định dạng PDF, JPEG, CDR, AI... và bản thuyết minh ý tưởng ở định dạng doc hoặc docx; (8) 01 bì thư (có dán sẵn tem, bên trong ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tác giả).

Lưu ý: Mẫu phác thảo, thuyết minh ý tưởng nghệ thuật, bản vẽ không ghi tên hoặc bút danh tác giả dự thi. Ban Tổ chức không hoàn trả bất cứ chi phí nào cho sự tham gia của các tổ chức, cá nhân ngoại trừ tiền hỗ trợ và mức giải thưởng theo quy định của Đề án tổ chức, Thể lệ cuộc thi này. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi không đến được Ban Tổ chức với bất kỳ lý do nào; không trả lại các tác phẩm dự thi; các tác phẩm nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, tác giả phải chịu trách nhiệm về sự nguyên vẹn của tác phẩm. Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự thi phải thông báo bằng văn bản với Ban Tổ chức trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

Hồ sơ được đóng hộp bảo vệ, dán kín, bên ngoài có ghi: Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng” và gửi về địa chỉ: Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa; điện thoại: 02376.660.000

*Đối với mẫu phác thảo dự thi bước một:

- Số lượng mẫu phác thảo: Tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả có thể tham gia không quá 02 mẫu.

- Mẫu phác thảo tượng đài bước một (theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 24, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ) có chiều cao từ 70 cm trở lên, chất liệu thạch cao hoặc chất liệu đồng, kèm theo thuyết minh ý tưởng nghệ thuật và bản thiết kế cơ sở quy hoạch tổng thể, bản vẽ phối cảnh tượng đài.

- Phương thức nộp phác thảo: Nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện. Trường hợp tác phẩm dự thi gửi trực tiếp, thường trực Ban tổ chức cuộc thi sẽ có biên nhận giao nộp, nêu rõ số lượng, thành phần, tình trạng sản phẩm và biên nhận được lập thành 03 bản gửi cho: Đơn vị dự thi, tổ thư ký và lưu Ban tổ chức. Trường hợp tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện, thời gian sẽ căn cứ vào dấu đi của bưu điện nhưng không được đến chậm quá 03 ngày sau khi hết thời gian nộp theo quy định. Biên nhận được lập thành 03 bản gửi cho: Đơn vị dự thi (qua đường bưu điện), tổ thư ký và Ban tổ chức.

- Ban tổ chức có quyền từ chối nhận các tác phẩm dự thi không đúng thời gian giao nộp, chất liệu được quy định trong Thể lệ cuộc thi này.

- Hình thức bảo mật: Ban tổ chức mở hộp bảo vệ mẫu phác thảo, ghi chép, tạo ký hiệu, số phách riêng cho từng mẫu phác thảo trước khi trình Hội đồng nghệ thuật chấm. Khi Hội đồng nghệ thuật làm việc, Ban tổ chức mới tiến hành mở niêm phong bì thư ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tác giả.

*Đối với mẫu phác thảo dự thi bước hai: Mẫu phác thảo tượng đài bước hai được thể hiện nâng cao từ mẫu phác thảo được chọn ở bước một, có kích thước từ 130 cm trở lên bằng chất liệu thạch cao hoặc chất liệu đồng, kèm theo thuyết minh ý tưởng nghệ thuật và bản thiết kế cơ sở quy hoạch tổng thể, bản vẽ phối cảnh tượng đài.

*Về phương thức xét chọn mẫu phác thảo bước một: Hội đồng Nghệ thuật họp bước một xét chọn mẫu phác thảo Tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng (Căn cứ vào quy chế làm việc của Hội đồng Nghệ thuật để đánh giá, xếp hạng mẫu phác thảo dự thi bằng cách bỏ phiếu kín được tổ chức công khai với ít nhất trên 2/3 số thành viên trong Hội đồng Nghệ thuật tham dự. Quyết định của Hội đồng Nghệ thuật có giá trị khi được trên 1/2 tổng số thành viên đồng ý).

Tổ Thư ký Hội đồng Nghệ thuật tổng hợp kết quả các phiếu đánh giá, lập thành biên bản. Tác phẩm dự thi được xếp hạng theo tổng số điểm từ cao xuống thấp.

Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn và lấy 2/3 số tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, nhưng tối đa không quá 10 tác phẩm (số điểm tính từ cao xuống thấp, đến khi đủ số tác phẩm) được vào bước 2.

*Về phương thức xét chọn mẫu phác thảo bước hai: Ban Tổ chức gửi thông báo cho các tác giả, nhóm tác giả có các tác phẩm đạt yêu cầu được vào bước hai tiếp tục hoàn thiện phương án dự thi theo ý kiến tham gia, góp ý của Hội đồng Nghệ thuật. Tác giả nộp lại phương án dự thi bước hai tối đa sau 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trên và thực hiện bảo vệ phương án trước Hội đồng Nghệ thuật (nếu có yêu cầu). Mẫu phác thảo tượng đài tham dự ở bước hai (theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 24, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ). Hội đồng nghệ thuật họp bước hai xét chọn mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu chất liệu đồng theo số điểm từ cao đến thấp để trao mức giải thưởng.

*Về mức giải thưởng:

Các tác phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng, hợp lệ ở bước một đáp ứng yêu cầu của Đề án tổ chức, Thể lệ cuộc thi nhưng không được lựa chọn sẽ được hỗ trợ mỗi tác phẩm là 10.000.000 đồng.

10 tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật chấm chọn (với số điểm từ cao xuống thấp) ở bước 1 sẽ được vào bước 2 (Các tác phẩm dự thi hợp lệ ở bước 2 không được hỗ trợ kinh phí mà nhận trực tiếp từ giải thưởng).

Tác phẩm dự thi tại bước 2 được Hội đồng nghệ thuật chấm chọn với số điểm từ cao xuống thấp có mức giải thưởng như sau: 01 Giải nhất 100.000.000 đồng; 02 Giải nhì, mỗi giải 70.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 40.000.000 đồng; 04 giải khuyến khích, mỗi giải 20.000.000 đồng. Trường hợp số tác phẩm dự thi tại bước 2 được tuyển chọn có số lượng bằng 2/3 số tác phẩm dự thi nhưng số lượng nhỏ hơn 10 tác phẩm, thì cơ cấu giải thưởng do Ban tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định, phù hợp với thực tế.

*Về trình tự tổ chức: Thời gian phát động Cuộc thi dự kiến ngày 25/9/2023. Thời gian thu nhận tác phẩm dự thi: Sau 06 tháng kể từ ngày phát động cuộc thi (tính theo dấu bưu điện).

*Thời gian chấm tác phẩm: Bước một: Sau khi nhận được thông báo kết thúc cuộc thi trong vòng 20 ngày; thời gian cho tác giả hoàn thiện mẫu vào bước hai: Trong vòng 20 ngày. Bước hai: Sau khi nhận được mẫu phác thảo đã hoàn thiện của các tác giả vào bước hai, trong vòng 10 ngày; trưng bày xin ý kiến cộng đồng trong 15 ngày; tổng kết và trao giải cuộc thi: Sau khi có kết quả chấm chọn của Hội đồng nghệ thuật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thanh Hóa (https://thanhhoa.gov.vn/); Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa (http://sttt.thanhhoa.gov.vn); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn); trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: Báo Thanh Hóa (https://baothanhhoa.vn/ và https://vhds.baothanhhoa.vn/), Tạp chí Xứ Thanh (http://tapchixuthanh.vn/); Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (http://truyenhinhthanhhoa.vn/) hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ của Ban Tổ chức cuộc thi.