Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô-gô) thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

05.05.2016

Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô-gô) thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Lô-gô) để sử dụng giao dịch trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã, đồng thời sử dụng làm phù điêu, phù hiệu là biểu trưng chung để quảng bá về mảnh đất và con người Hồng Lĩnh.

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh phát động cuộc thi với thể lệ như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức chọn lấy 01 mẫu biểu trưng (Lô-gô) tốt nhất, có tính khái quát cao về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã Hồng Lĩnh để làm biểu trưng (lô-gô) chung trong công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh của Thị xã.

 - Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng sẽ sử dụng trên các ấn phẩm, quảng bá trên các pa nô, làm phù điêu, phù hiệu, vật lưu niệm... phục vụ cho việc quảng bá về hình ảnh của thị xã Hồng Lĩnh.

- Biểu trưng (lô-gô) thị xã Hồng Lĩnh là một tác phẩm Mỹ thuật đồ họa ứng dụng, có tính khái quát và thẩm mỹ cao, mang tính dân tộc và hiện đại, dùng để sử dụng lâu dài và tính thể hiện trên mọi chất liệu. Mẫu biểu trưng phải có tính khái quát được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của mảnh đất và con người Hồng Lĩnh.

2. Đối tượng tham gia

- Tất cả công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi đều có thể tham gia cuộc thi.

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được dự thi.

 3. Tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm được thể hiện trên giấy dày, cứng, khổ giấy A4 (21cm x 27,9cm), thể hiện màu sắc không quá 4 màu (không kể màu trắng). Phía dưới mẫu lớn, góc bên phải tác phẩm in thêm một mẫu đen trắng nhỏ (kích thước 3cm x 4cm). Mỗi mẫu kèm theo một bản thuyết minh không quá 400 từ (đánh máy trên khổ giấy A4), về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, phương pháp, chất liệu thể hiện.

- Tác phẩm dự thi không được ký tên, không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào trên tác phẩm.

- Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi, một tác giả hoặc nhóm tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu tác phẩm dự thi, mỗi mẫu có bài thuyết minh ý tưởng và mã số tự chọn riêng.

- Tác phẩm dự thi phải đóng gói, niêm phong và có mã số tự chọn ghi mặt ngoài phong bì trùng khớp với mã số ghi trên mẫu tác phẩm dự thi. Bên trong phong bì ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại người dự thi.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình sáng tác, nếu có phát hiện vi phạm quyền tác giả sau khi công bố giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và hủy bỏ kết quả đã công bố đối với tác phẩm đó; đồng thời Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm, không được sử dụng biểu trưng đã đoạt giải tại cuộc thi này để sử dụng vào các mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của Ban Tổ chức.

- Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (lô-gô) của thị xã Hồng Lĩnh sẽ được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. Bản quyền tác phẩm sẽ thuộc về UBND thị xã Hồng Lĩnh. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm của các tác giả tham gia dự thi.

 4. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/9/2016. Đối với các tác phẩm dự thi gửi qua đường Bưu điện, Ban Tổ chức lấy ngày ghi trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm.

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Hồng Lĩnh, số 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0393.835911. Di động: 0982349663. Hộp thư điện tử: vhtt.hl@hatinh.gov.vn

 Lưu ý: Để các tác giả có điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, lịch sử của địa phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ cho đăng tải một số bài viết trên Cổng thông tin điện tử thị xã; địa chỉ: honglinh.hatinh.gov.vn

 5. Trình tự, thủ tục:

- UBND thị xã, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn biểu trưng gồm 8 thành viên. Hội đồng tuyển chọn biểu trưng hoạt động theo chế độ tập thể.

 - Các tác giả nộp tác phẩm dự thi theo đúng địa chỉ, thời gian quy định tại Thể lệ; Hội đồng tuyển chọn sẽ chấm sơ khảo và chọn 05 mẫu biểu trưng để trưng bày xin ý kiến của Nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau đó sẽ chọn 01 biểu trưng đạt yêu cầu để làm biểu trưng (lô-gô) của thị xã Hồng Lĩnh.  

6. Cơ cấu giải thưởng:

 - Vòng sơ khảo chọn tối đa 05 mẫu biểu trưng để trưng bày lấy ý kiến của Nhân dân, tiền nhuận bút cho mỗi tác phẩm được chọn trưng bày là 5.000.000đ (năm triệu đồng).

- Vòng chung khảo sẽ chọn 01 mẫu biểu trưng và trao giải. Giải thưởng cho mẫu được chọn làm biểu trưng của thị xã Hồng Lĩnh là 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng - bao gồm tiền thưởng tại vòng sơ khảo), kèm theo giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.

- Nếu không chọn được hồ sơ dự thi đạt yêu cầu cao nhất, Ban giám khảo có thể sẽ quyết định không trao giải nhất mà chỉ trao khuyến khích của cuộc thi.

7. Công bố kết quả và trao giải:

          - Thời gian chấm tác phẩm:

          + Chấm sơ khảo:   Từ 15/9 đến 25/9/2016

          + Trưng bày mẫu: Từ 25/9 đến 10/10/2016

          + Chấm chung khảo: Từ 10/10 đến 15/10/2016

8. Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi: Ngày 20/10/2016.

9. Nguồn thông tin tham khảo: Có thể tham khảo qua website: honglinh.hatinh.gov.vn 

Để cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô-gô) của thị xã Hồng Lĩnh đạt kết quả tốt, UBND thị xã Hồng Lĩnh và Ban Tổ chức cuộc thi rất mong được sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sỹ, các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh. Sự phối hợp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật và các tập thể, cá nhân các tỉnh, thành phố trong cả nước./.

Cần thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ qua địa chỉ:

Phòng Văn hóa và Thông tin - UBND thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

Đ/c: 102 - Đường Nguyễn Ái Quốc - Phường Bắc Hồng - Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0393.835.911

Điện thoại di động: 0982.349.663 (Đặng Quang Vinh); 0905.484.128 (Trần Quốc Thuận).

Email: vhtt.hl@hatinh.gov.vn hoặc thuantq.hl@gmail.com