Tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XVIII - 2013

27.08.2013
 

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XVIII - 2013 với chủ đề “ Đất nước - con người Nam Trung bộ và Tây Nguyên” do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức tại thành phố Tuy Hòa và khai mạc vào chiều ngày 2/9/2013.

Tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XVIII - 2013

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Đà Nẵng đã tích cực đẩy mạnh hoạt động sáng tác với nhiều hình thức thiết thực như thực tế sáng tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, triển lãm giới thiệu tác phẩm nhằm có nhiều tác phẩm có chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật tham gia Liên hoan.

 

Có 222 tác phẩm gồm 199 ảnh màu và 23 ảnh trắng đen của 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng gởi tham gia Liên hoan.

 

Chủ đề được các nghệ sĩ nhiếp ảnh tập trung thể hiện nhiều trong các tác phẩm là vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người và những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng, tiềm năng du lịch, biển đảo, phát triển đô thị. Các tác phẩm được sáng tác trong năm 2012 và 2013 tại khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

 

Tham gia Liên hoan năm 2013, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Nẵng những mong có điều kiện trưng bày, giao lưu tác phẩm với nghệ sĩ nhiếp ảnh trong khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đưa nhiếp ảnh đến với công chúng và góp phần thúc đẩy nhiếp ảnh phát triển rộng rãi.

 

Hoàng Vân