Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật quí III/2011

11.10.2011
Ngày 11/10/2011, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết hoạt động quí III, triển khai công tác quí IV/2011. Đồng chí Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật quí III/2011

Hội nghị nhất trí đánh giá trong quí III văn học-nghệ thuật tiếp tục khởi sắc với các hoạt động lớn như tổ chức lễ trao Giải thưởng văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần II năm 2010, Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi, Trại sáng tác âm nhạc Đà Nẵng, tập huấn dạy hát hô bài chòi, kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam, phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Đà Nẵng-danh thắng và tiềm năng du lịch”, công tác đầu  tư sáng tác, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ có chất lượng tạo hiệu quả xã hội tốt. 
          Ban chấp hành đã thảo luận và thống nhất đề ra chương trình công tác trọng tâm của quí IV/2011, tiếp tục  chào mừng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố gồm:

-Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Sở Văn hóa-Thao thao-Du lịch về hoạt động văn hóa, văn học-nghệ thuật trên địa bàn thành phố, đưa văn học-nghệ thuật đến với công chúng.

-Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với cuộc vận động sáng tác và phổ biến tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Chỉ đạo các Hội chuyên ngành triển khai việc tham gia xét Giải thưởng văn học-nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc các hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Tặng thưởng của Hội chuyên ngành, Giải thưởng văn học- nghệ thuật của Liên hiệp Hội và thi đua khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2011 đảm bảo yêu cầu và thời gian qui định.

-Củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

-Tổ chức hội thảo "Nâng cao chất lượng sáng tác”.

-Nâng cao chất lượng tạp chí Non Nước,  bản tin,  trang thông tin điện tử; phối   hợp   với   Đài   Truyền   hình  địa phương, Trung ương, báo chí giới thiệu các hoạt động, tác giả-tác phẩm văn học-nghệ thuật.

-Xây dựng chương trình hoạt động năm 2012 và công trình chào mừng 15 năm thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

-Tổ chức tổng kết hoạt động và trao Giải thưởng văn học-nghệ thuật năm 2011 của Liên hiệp Hội.
                                                                                           Minh Nghi