5 tác phẩm được mua trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

17.11.2014

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã được UBND thành phố quyết định thành lập nhằm trưng bày giới thiệu và lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của họa sĩ Đà Nẵng và họa sĩ có uy tín trong nước.

5 tác phẩm được mua trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng

Hiện nay, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đang thực hiện việc xây dựng quỹ hiện vật tiến tới đưa vào hoạt động phục vụ những người yêu thích mỹ thuật ở Đà Nẵng và du khách.

 

Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã mua 5 tác phẩm tranh sơn dầu của 5 họa sĩ Đà Nẵng để đưa vào quỹ hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật gồm: Ngày mới của Duy Ninh, Những nẻo Hàn của Nguyễn Trọng Dũng, Mây Sơn Trà của Vũ Dương, Mắt thuyền của Thân Trọng Dũng và Nắng thu bên sông Hàn của Hoàng Đặng.

 

5 tác phẩm này nằm trong số 11 tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật do họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm làm chủ tịch bình chọn từ 23 tác phẩm tham gia Trại sáng tác Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2014, tổ chức từ ngày 03/11 đến 15/11/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật giao cho Bảo tàng Mỹ thuật và Hội Mỹ thuật thành phố thực hiện.

 

Đây là những tác phẩm đầu tiên được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, nơi tập hợp những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của thành phố. Sau hoạt động này, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng sẽ tiếp tục sưu tầm bổ sung thêm những tác phẩm nghệ thuật chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng thành phố.

 

Đỗ An