Giới thiệu tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng năm 2014

17.10.2014

Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét Giải thưởng năm 2014 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các Hội chuyên ngành.

Giới thiệu tác phẩm tham gia dự xét Giải thưởng năm 2014

Căn cứ đề xuất của các Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã thẩm định và thống nhất giới thiệu 08 tác phẩm của 06 Hội chuyên ngành, trong đó có 06 tác phẩm do Liên hiệp Hội chọn gồm tập thơ Thiên di của Nguyễn Minh Hùng và truyện ngắn Nàng ở cổng trời của Nguyễn Thị Anh Đào (Hội Nhà văn), ca khúc Dòng sông nỗi nhớ  nhạc: Thái Phú, thơ: Lê Văn Nho (Hội Âm nhạc), ảnh nghệ thuật Quyết tâm bám biển của Đặng Văn Nở (Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật), múa Mộ gió của Biên đạo múa Minh Tâm, âm nhạc: Nguyễn Thiện Đạo (Hội Nghệ sĩ Múa); phim tài liệu Hướng về đất mẹ của Đặng Quốc Phồn (Hội Điện ảnh) và 02 tác phẩm gồm tranh Huyền thoại Trường Sơn của Trần Hữu Cân và tranh Bến thuyền của Trương Nguyễn Nguyên Kha (được Hội đồng giám khảo Triển lãm  Mỹ  thuật  Nam  miền  Trung - Tây Nguyên  lần  thứ  19 chọn giới thiệu) dự xét Giải thưởng năm 2014.

 

Liên hiệp Hội đã hoàn chỉnh hồ sơ tham gia dự xét giải thưởng theo qui định và chuyển cho Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam.

 

Hồ Cầm