Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Đồng Tháp

12.07.2016

Chiều ngày 11/7, Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và giao lưu với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng.

Tiếp đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Đồng Tháp

NSNA Ông Văn Sinh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Đồng Tháp do Nhạc sĩ Phạm Khiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn. Đoàn gồm 10 văn nghệ sĩ tham gia đi thực tế sáng tác tại các tỉnh miền Trung do Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

 

Trên tinh thần thân ái, hợp tác, lãnh đạo hai Hội đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của hai địa phương; trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng tạp chí và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà Nẵng và Đồng Tháp nhằm học tập kinh nghiệm sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn.

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng và Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp đã tặng quà lưu niệm ghi nhận buổi gặp mặt và làm việc của hai Hội.




 

Đây là hoạt động góp phần tăng cường quan hệ trao đổi, giới thiệu sáng tác giữa văn nghệ sĩ hai Hội.

Đinh Trang