Tham gia dự xét giải thưởng năm 2011 Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

25.10.2011
Thực hiện chủ trương giới thiệu tác phẩm hội viên địa phương tham gia dự xét giải thưởng năm 2011 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố đã triển khai đến các Hội chuyên ngành.

Tham gia dự xét giải thưởng năm 2011 Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam

Căn cứ kết quả đề nghị của các Hội chuyên ngành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã họp xét và quyết định chọn 08 tác phẩm của 05 Hội chuyên ngành Nhà văn, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Điện ảnh, Âm nhạc gồm tiểu thuyết Nữ hoàng nhạc Twist của Trần Trung Sáng, ảnh màu nghệ thuật Xuất phát của Nguyễn Nam và Bản sắc của Minh Thạnh, điêu khắc đá Sinh tồn của Lê Công Dũng, tranh sơn dầu Một nét Đồ Sơn của Ngô Thanh Hùng, phim tài liệu Đồng hành của Hồng Quang Năm-Lê Tuấn, ca khúc Đoản khúc tình yêu của Nguyễn Thanh Tố, Làng Rô mình đấy của Nguyễn Văn Tám gửi tham gia dự xét giải thưởng năm 2011 Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam.

Nguyên Thao