Tôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh Quế

02.10.2015

Tôi không còn khả năng hòa hợp với chính mình
Tôi với tôi xung khắc

Khi tôi giục: Đi mau lên để nhanh tới đích
Bản thân tôi lừng khừng: Không tới cũng chẳng sao

Khi tôi bảo: Đời người sắp cạn rồi, hãy mau làm việc
Bản thân tôi khoát tay: năm tháng còn dài

Tôi với tôi xung khắc - Thơ  Thanh Quế

Khi tôi nói: con người có khả năng vô tận

Bản thân tôi mỉa mai: cũng hạn hẹp mà thôi

 

Không còn khả năng hòa hợp với chính mình

Thân thể tôi tự nhiên tách thành hai nửa

Mỗi một nửa lang thang một chỗ

Lại tìm nhau, kêu gào hòa hợp nhau…


T.Q