Tan một ngày - Nguyễn Thị Anh Đào

04.11.2014
....

Đôi tay em đã ngoài ba mươi

Tháng năm gầy cong phù du cát trắng

Có phải đến bây giờ em mới nhớ anh

Đặt trái tim bình yên sau mùa lá

Xa mùa đông rêu rong

...

Tan một ngày - Nguyễn Thị Anh Đào

Mang giấc ngủ

Đặt vào tim anh và thức ở đó

Em đợi mặt trời lên

 

Gấp khúc từng phiến đá trên đường đi

Đôi chân mấy lần vấp ngã

Trượt

Trầy

Nhức buốt

Em chờ sương rơi trên môi

 

Đôi tay em đã ngoài ba mươi

Tháng năm gầy cong phù du cát trắng

Có phải đến bây giờ em mới nhớ anh

Đặt trái tim bình yên sau mùa lá

Xa mùa đông rêu rong

 

Ngày bừng thức sông trôi về tận cùng biển cả

Dâng đủ chín tầng mây

Nỗi nhớ đong đầy

Đánh thức ban mai bằng sương nước mắt

Tan một ngày không anh.

 

N.T.A.Đ