Ánh mắt - Lê Huy Hạnh

18.09.2019

Mới chỉ thấy ánh mắt nhìn

Sao đã thấy thân quen

Cho tôi thương về Hà Tĩnh

Nơi chín chín Ông voi sừng sững núi non Hồng Lĩnh

Bến Tam Soa ai ngóng Mẹ chợ chiều

Ánh mắt - Lê Huy Hạnh

Mới chỉ ánh mắt nhìn

Sao lòng thấy đã yêu

Trong sâu thẳm vọng nghe câu hò ví dặm

Rằng giận mà thương

Rằng thương mà giận

Giận chi giận hoài xin đừng bỏ anh nghe

 

Mới chỉ ánh mắt nhìn

Chợt thấy sắt se

Dùng dằng bàn tay cho người tìm lại

E ấp bờ môi ngọt ngào con gái

Em lẩy câu Kiều cho trời đất hóa thơ

 

Mới chỉ ánh mắt nhìn

Mà lòng ngỡ như mơ

Ta sẽ về nhau

Bồng bềnh con đò sông La sóng thở

Để sớm mai xuân nghe lòng nức nở

Thương Cha, nhớ Mẹ quá chừng

 

Mới chỉ ánh mắt nhìn

Lại tự hỏi mình sao cứ bâng khuâng

Đã chia xa đâu mà lòng da diết nhớ

Rằng có nơi mô như quê hương mình nợ

Xin hãy về quê em

L.H.H