Như một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

09.06.2018

Em luôn ước mơ anh như một dòng sông
Đừng như vì sao, mặt trời hay mặt trăng
mà các thi nhân đua nhau ca tụng
Với em:
Vì sao -  Có đêm rồi chạy trốn
Mặt trời - Hết ngày rồi lại lặn
Mặt trăng - Chỉ tròn một đêm rằm

Như một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Và vĩnh cửu vẫn dòng sông

Nên em chẳn dám ước mơ xa

Chỉ muốn anh

Sống cuộc đời bình dị

Có trái tim chung thủy

Như dòng sông

Bền bĩ với thời gian.N.N.T.D