Nhiếp ảnh Đà Nẵng đoạt Huy chương Bạc tại cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

07.09.2021
Thạch Hà
Cuộc thi do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP - số: 2021/253); Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA - số: 2021/1369) và Hiệp hội Hình ảnh không biên giới (ISF - số: 30/2021).

Nhiếp ảnh Đà Nẵng đoạt Huy chương Bạc tại cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

Tác phẩm "Tuổi xuân trong vùng dịch Covid-19" của NSNA Nguyễn Công Hưng

Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam nhận được 16924 tác phẩm của 1518 tác giả đến từ 53 quốc gia trên thế giới gửi dự thi.

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng có nhiều hội viên tham gia dự thi và có 21 hội viên có tác phẩm được chọn triển lãm. Đặc biệt, NSNA Nguyễn Công Hưng giành được huy chương Bạc với tác phẩm Tuổi xuân trong vùng dịch Covid-19 thể loại ảnh chân dung.

 

Tác phẩm Sky cleaners của NSNA Nguyễn Đăng Đệ được chọn triển lãm

Tác phẩm Pray của NSNA Huỳnh Văn Truyền được chọn triển lãm

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng và khai mạc triển lãm tại Hà Nội vào tháng 10/2021.