Thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “LINES 2016” tại Ai Cập

25.04.2016

Thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “LINES 2016” tại Ai Cập

Dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2016/215), PSA, RPS, IAAP, GPU, IUP. Do Photo Divan - Cộng hoà Ai Cập tổ chức.
  I - Thể lệ cuộc thi:

1 - Chủ đề: dành cho ảnh kỹ thuật số.

A - Đường, làn (Lines).

B - Tự do cho ảnh màu (Open).

C - Tự do cho ảnh đen trắng (Open).

D - Thiên nhiên (Nature).

E - Du lịch (Photo Travel).

G - Ảnh báo chí (Photojournalism).

Mỗi tác giả dự thi được gửi 04 ảnh cho một chủ đề, có định dạng JPG, cỡ ảnh lớn nhất 2560 x 1440 pixels, độ phân giải 300dpi, file ảnh không quá 3MB.

2 - Lệ phí dự thi:

27 Euro cho tất cả các chủ đề (ảnh được chọn không in trong catalog).

40 Euro cho tất cả các chủ đề (ảnh được chọn sẽ được in trong catalog).

Nhóm tác giả dự thi có 10 thành viên trở lên được giảm 10% lệ phí.

Trả lệ phí qua PayPal theo chỉ dẫn trên Website: lines.photodivan.com

Hoặc qua PayPal trực tiếp tới địa chỉ: lines2016salon@gmail.com

Ảnh không có lệ phí sẽ không được chấm và không được nhận sách ảnh.

II - Giải thưởng:

Bao gồm 127 giải thưởng của FIAP,PSA,RPS,IAAP,GPU,IUP.

Ngoài ra giải thưởng của 1X.com kèm tiền mặt theo các giá trị 240 Euro, 108 Euro và 60 Euro.

Sách ảnh được gửi tới các tác giả dự thi.

Hạn gửi ảnh: 01/05/2016.

Chấm ảnh: 10-15/05/2016.

Thông báo kết quả: 01/06/2016.

Ảnh dự thi gửi theo chỉ dẫn trên: http://lines.photodivan.com/

Đức Thắng
(vapa.org.vn)