Nhiếp ảnh Đà Nẵng đạt 2 giải A ảnh xuất sắc năm 2014

28.10.2014

Sáng ngày 26/10/2014, Hội NSNA Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết cuối năm 2014 tại Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam.

 

Nhiếp ảnh Đà Nẵng đạt 2 giải A ảnh xuất sắc năm 2014

Tại lễ tổng kết, Hội NSNA Việt Nam đã công bố danh sách các tác giả tác phẩm đoạt giải ảnh xuất sắc năm 2014. Đây là giải thưởng thường niên của Hội NSNA Việt Nam dành cho các hội viên có tác phẩm, công trình nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc trong năm. Tác phẩm dự thi là tác phẩm ảnh tự chọn, ảnh đã đoạt giải các cuộc thi do Hội bảo trợ, tổ chức và phối hợp tổ chức; hoặc các công trình sách nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh, các tập sách ảnh nghệ thuật, sách kỹ thuật của hội viên có giá trị được công luận đánh giá cao, xuất bản từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2014.

 

Có 28 tác phẩm ảnh và 5 sách, công trình LLPB được chọn và 7 giải A, 6 giải B và 20 giải C từ 328 tác phẩm của 225 hội viên gửi dự thi, trong đó ảnh đoạt giải: 150 tác phẩm; ảnh tự chọn: 168 tác phẩm; sách, công trình: 10 tác phẩm được trao giải.

 

 

Nhiếp ảnh Đà Nẵng có 2 tác phẩm được trao giải A ảnh xuất sắc năm 2014 gồm: NSNA Thân Nguyên với tác phẩm Quà từ biển cả và NSNA Phùng Đức Dũng với tác phẩm Xuất phát.

 

 

Minh Thái