Ngày trôi không biết nữa - Trần Trình Lãm

11.09.2019

Đã thôi chiều mây tan

Đã xanh ngày

quá cũ

Ta thuở ấy chờ mong

Ta thuở nào

ngờ nghệch

Ngày trôi không biết nữa - Trần Trình Lãm

Trên đường người chậm chạp

Theo nhau

cuộc hẹn hò

 

Đời như không nhàu nhạt

Người như không

chia lìa

 

Nụ cười vun vén mãi

Hơi thở

chùng môi nhau

 

Ta như trong cuộc rượu

Nói toàn lời đâu đâu

 

Giờ thi không ai bảo

Người quên người

rất lâu

 

Giờ thì không ai hỏi

Trời sao chói

trên đầu

 

Ta là con lật đật

Lắc lư

bên thềm đời

 

Ngày trôi không biết nữa

Người về đâu

về đâu ./.

T.T.L