Cát – Thơ Lê Anh Dũng

03.11.2012

Gió bay

sóng cát tầng hàng

em đi cát níu vô vàn dấu son

nắng mưa

cát cũng hao mòn

Cát – Thơ Lê Anh Dũng

em xa trăng khuyết trăng tròn

lẻ anh

 

Đường xa

đi tắt thì nhanh

đường về

cát bụi mong manh kiếp người.

 

Mỹ Khê, 18.9.2006

(Rút từ tập: Mắt phù sa)