Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố được nhận bằng khen về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới

12.04.2023
P.V
Sáng ngày 12/4/2023, Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố là một trong 7 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố được nhận bằng khen về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố được nhận bằng khen tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, lãnh đạo các cơ quan Đảng thuộc Thành ủy; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố và các văn nghệ sĩ được Tặng Bằng khen đợt này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt, có nhiều hình thức mới, phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, thành phố đã ban hành 32 văn bản, công trình, đề án trên lĩnh vực VHNT và được triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc. Các chế độ, chính sách dành cho văn nghệ sĩ cũng được quan tâm.

Đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố không ngừng phát triển về số lượng, nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn. Từ vài trăm hội viên khi mới thành lập, đến nay các hội chuyên ngành VHNT đã có 1.231 hội viên. Trong đó, nhiều văn nghệ sĩ tiêu biểu được phong tặng các danh hiệu, giải thưởng lớn của Nhà nước.

Cùng với đó, chuyên môn, chất lượng các tác phẩm, sản phẩm VHNT đạt nhiều kết quả tích cực, có giá trị cao trong các mặt đời sống xã hội thành phố. Môi trường và sản phẩm sáng tạo VHNT tăng lên về số lượng, chất lượng và loại hình; hoạt động VHNT quần chúng được tổ chức sâu rộng từ thành phố đến các quận, huyện, phường xã, địa bàn khu dân cư…

Ngoài ra, thành phố đã quan tâm, quy hoạch, đầu tư phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; ban hành chính sách hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trên lĩnh vực VHNT; chỉ đạo tham mưu chính sách xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa.

13 cá nhân được UBND thành phố khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới thì có 9 văn nghệ sĩ thuộc 9 Hội chuyên ngành.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, quá trình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Đơn cử, VHNT phát triển chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố, thiếu sự quy hoạch, phát triển dài hạn.

Các hoạt động VHNT còn tổ chức đơn lẻ, chưa tạo thành chuỗi hoạt động thường niên, ít hoạt động quy mô quốc gia và khu vực. Chất lượng các công trình sáng tạo, nghiên cứu VHNT vẫn chưa cao, thiếu tác phẩm phản ánh toàn diện thành quả cách mạng và sự đổi mới, phát triển của đất nước, con người Đà Nẵng.

Ngoài ra, một số văn nghệ sĩ còn ngại va chạm, chạy theo xu hướng thị trường. Hoạt động VHNT cho thiếu nhi còn ít được quan tâm, mới chú trọng vào lĩnh vực văn học, mỹ thuật. Nhu cầu thụ hưởng VHNT của nhân dân chưa gia tăng sự khích thích, khơi gợi bằng sản phẩm VHNT chất lượng, đặc trưng. Các loại hình nghệ thuật truyền thống chưa được đầu tư bài bản, không thu hút được khán giả, nhất là khán giả trẻ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cơ bản thống nhất các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian đến tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về xây dựng, phát triển văn hóa nói chung và VHNT nói riêng. Đặc biệt, lưu ý vai trò của VHNT trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay. Coi VHNT là phương tiện hữu hiệu của công tác tư tưởng, góp phần tham gia sáng tạo, hoàn thiện hệ tư tưởng và biến hệ tư tưởng của Đảng thành hành động cách mạng của đông đảo quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển VHNT vào quy hoạch, kế hoạch, phát triển hài hòa với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, ngành, địa phương.

Tham mưu xây dựng ban hành các chính sách cụ thể về hoạt động VHNT phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chú trọng việc đầu tư kinh phí cho lĩnh vực VHNT; quan tâm chăm lo để văn nghệ sĩ sống bằng nghề, yên tâm gắn bó và cống hiến cho VHNT.

Ngoài ra, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, sáng tạo, phổ biến và hưởng thụ các tác phẩm VHNT có tính thẩm mỹ, giáo dục cao. Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo VHNT trong thế hệ trẻ; thực hiện quảng bá các tác phẩm, công trình VHNT tiêu biểu phù hợp đến với học sinh…

Đồng thời, quy hoạch, đầu tư, mở rộng các không gian có thể sử dụng làm không gian văn hóa sáng tạo VHNT để thu hút, tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân và du khách.