Gặp mặt Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

22.04.2014

Đoàn văn nghệ sĩ Đà Nẵng gồm 12 thành viên do NSNA Ông Văn Sinh, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội Văn học-Nghệ thuật Điện Biên vào sáng ngày 22/4/2014.

Gặp mặt Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

 

Ban lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật Điện Biên đã đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Trụ sở Hội.

 

 

Nhà văn Trần Thành, Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Điện Biên đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của Hội Điện Biên với Đoàn. Trên tinh thần thân ái, hợp tác, lãnh đạo hai Hội đã trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà  Nẵng và Điện Biên nhằm trao đổi kinh nghiệm  sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn.

Đoàn văn nghệ sĩ Đà Nẵng đã tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Hội Văn học-Nghệ thuật Điện Biên.

 

Trong thời gian ở Điện Biên, Đoàn đã đi tham quan thực tế các di tích lịch sử, văn hóa như  Cầu Mường Thanh, Đồi A1, Đồi D1, Hầm De Castries, bản Co Mỵ xã Thanh Chăn và bản Ten A, xã Thanh Khương là những xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên để hiểu thêm về con người và vùng đất Điện Biên.


 

  

 

  

 

  Lương Sâm