Kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

15.10.2023
P.V
Ngày 14-10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 169/NQ-CP về kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng Nhà nước tặng các tác giả, đại diện gia đình tác giả, ngày 19-5-2023. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo đó, tạm ứng trước 30,813 tỷ đồng từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để bổ sung kinh phí cho các Hội Văn học nghệ thuật kịp thời chi trả tiền thưởng giải thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật theo các Quyết định tặng thưởng của Chủ tịch nước ban hành ngày 17-10-2022 (Quyết định số 1162/QĐ-CTN, số 1163/QĐ-CTN, số 1164/QĐ-CTN, số 1165/QĐ-CTN) như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Danh sách các Hội Văn học nghệ thuật được bổ sung kinh phí để chi trả tiền thưởng giải thưởng cho các tác giả, đồng tác giả như sau:

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 5,617 tỷ đồng; Hội Điện ảnh Việt Nam: 5,468 tỷ đồng; Hội Mỹ thuật Việt Nam: 2,682 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: 3,188 tỷ đồng; Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam: 2,577 tỷ đồng; Hội Nhà văn Việt Nam: 5,364 tỷ đồng; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: 506,6 triệu đồng; Hội Kiến trúc sư Việt Nam: 253,3 triệu đồng; Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam: 5,155 tỷ đồng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về danh sách các tác giả, đồng tác giả được nhận giải thưởng và dự toán kinh phí chi trả. Các Hội Văn học nghệ thuật nêu trên chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí được bổ sung để chi trả tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả theo đúng quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hướng dẫn các Hội Văn học nghệ thuật trong việc thực hiện thủ tục chi trả tiền thưởng theo quy định.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là những phần thưởng cao quý dành cho những tác phẩm đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng; là sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn nghệ sĩ, trí thức đã có nhiều cống hiến, vì sự phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022 trao tặng 128 tác giả, đồng tác giả. Trong đó, 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

(Theo TTXVN/Báo Tin tức)