Chạm phải hòa Bắc - Trần Trình Lãm

19.12.2019

Mênh mông chiều

Mênh mông núi

Tay em mềm dòng Cu Đê chạm phải lòng anh

lắng lại

Giọt phù sa

đôi bờ lở đôi bờ xa

Chạm phải hòa Bắc - Trần Trình Lãm

Những cánh cò về đậu giữa bình yên

Bạc trời sau lũ

Bãi bờ nào thương cây ngô cây mía

Lưng mẹ còng bên tán lá vừa xanh

 

Đi giữa mùa chớm nắng

chênh vênh

Con đường quanh đồi nhấp nhô

đá sỏi

Em bảo quê em nghèo đến vậy

Vẫn trước sau ôm trọn chữ nghĩa tình

 

Đã qua ngàn núi trăm sông

Đã uống bao dòng nước mát

Vẫn khát khao một chiều Hoà Bắc

Chạm phải nơi này

Chạm một vòng tay./.

T.T.L