Hồn biển – Thơ Nguyễn Văn Tám

19.06.2016

Các anh đang ở đâu giữa lòng biển khơi

Nghĩa trang quê nhà vẫn ghi tuổi tên, nhưng là những nấm mộ gió

Các anh bây giờ đã trở thành người thiên cổ

Đất nước mình giặc giã có bao giờ bình yên?

Hồn biển – Thơ Nguyễn Văn Tám


Các anh nằm lại giữa lòng biển mênh mông

Bên đảo Gạc Ma, ôm nhau thành vòng tròn, giữa lá cờ Tổ quốc

Vòng hoa người, những vòng tay xiết chặt

Làn đạn quân thù xả xuống, máu nhuộm đỏ biển Đông

  

Không thấy các anh, chỉ thấy hồn vẫn quẩn quanh

Đang dựng lên những núi sóng cao nghìn thước

Sẽ dìm sâu bè lũ quân xâm lược

Khi chạm đến tận cùng lòng kiên nhẫn Tổ quốc ta.

 N.V.T